fbpx ...

Tlenoterapia Opole

Komora normobaryczna dzięki swoim specyficznym warunkom świetnie działa na wiele aspektów naszego organizmu. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się jej wpływem na produkcje oraz funkcjonowanie komórek macierzystych.

komórki macierzyste

Komórki macierzyste- czym są ?

Pierwszą rzeczą, którą omówimy w naszym tekście, jest podstawowa wiedza na temat komórek macierzystych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynymi organizmami, w których one występują, znajdziemy je również w królestwie roślin i zwierząt. Komórki macierzyste są jednym z najbardziej podstawowych ogniw naszego organizmu, z nich składa się między innymi ludzki zarodek w podstawowej fazie rozwoju. Ich najważniejszym elementami są brak ograniczeń w ich podziale i przekształcaniu oraz to, że dają początek wszystkim linią komórkowym.

Rola komórek macierzystych w naszym organizmie

Przez to, że jest to jeden z elementarnych składników naszego ciała, odgrywają one naprawdę dużą rolę, można o nich pomyśleć jak o złotej rączce naszego organizmu. Jeżeli któreś z komórek specjalistycznych doznają uszkodzenia lub jest ich po prostu z mało, zaczynają je uzupełniać i dostosowywać się, tak by je zastąpić. Wynika to faktu, że inne komórki nie są w stanie się dzielić. Dlatego właśnie tak ważne, by komórki macierzyste były jak najliczniejsze.

Podział komórek według ich potencjału:

  • Totipotentne– mogą różnicować się we wszystkie typy komórek,
  • Pluripotentne– mogą przekształcić się w prawie każdą komórkę
  • Multipotentne– mogą różnicować się w blisko spokrewnioną rodzinę komórek
  • Oligopotentne– mogą różnicować się w kilka różnych typów komórek
  • Unipotentne– mogą wytwarzać tylko komórki jednego rodzaju
komórki macierzyste

Produkcja komórek macierzystych

W tym punkcie przechodzimy najważniejszego punktu dotyczącego produkcji i zwiększenia ich organizmie. Tak jak w przypadku większości żywych komórek, macierzyste również potrzebują tlenu, by mogły dokonywać podziału. Oczywiście im większe na ich zapotrzebowanie, tym więcej ”paliwa” potrzebują. Zapotrzebowanie na nie jest w dużej mierze zależne od tego, w jakim stanie się znajdujemy. Im jesteśmy w gorszej formie, tym naturalną koleją rzeczy, jest większy popyt na nowe komórki.

Normobaria- dotlenienie komórek

Tlenoterapia jest jednym z najlepszych metod dostarczenia odpowiedniej dawki mieszanki tlenowej. Czym dokładnie jest normoabria przeczytacie tutaj, natomiast jeżeli chodzi o skład, to w mieszankę wchodzi około 35%, natomiast dwutlenku węgla 1,5-3%, a wodoru 0,3-0,5%. Ciśnienie to następny ważny aspekt, który ma bezpośredni wpływ na funkcje życiowe, w przypadku komory normobarycznej jest na poziomie 1500 hPa.

Tlenoterapia, a komórki macierzyste

W tym miejscu warto przywołać badania Dr. Jan Pokrywki, czyli twórcy normobarii. Terapia w komorze normobarycznej wpływa na odpowiednią stymulujące szpiku do aktywnego namnażania komórek macierzystych, ale również można zaobserwować ich zwiększoną aktywność. Normobaria pomaga również pozbyć się z organizmu toksyn i wydalin komórkowych, które utrudniają szpikowi kostnemu produkcję nowych komórek macierzystych.


Źródła

Dodaj komentarz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.